Kancelaria

Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Komornik Sądowy Alicja Julke-Kostrzewa
Komornik sądowy w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa

Kancelaria Komornicza nr V w Gdańsku
ul. Kartuska 137/2
81-138 Gdańsk
tel.58/322-16-16
W sprawach pilnych: tel. +48 730 160 740

Kancelaria zajmuje się wykonywaniem:
- orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
- innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.