Kancelaria

Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Komornik Sądowy Alicja Julke-Kostrzewa
Komornik sądowy w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa

Kancelaria Komornicza w Gdańsku
ul. Kartuska 137/2
81-138 Gdańsk
tel.58/322-16-16

Kancelaria zajmuje się wykonywaniem:
- orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
- innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.

Pragniemy poinformować, że kancelaria działa w oparciu o najnowsze systemy teleinformatyczne, które ułatwiają uzyskiwanie niezbędnych danych dotyczących majątku dłużnika oraz jego osoby.

W ramach obsługi korzystamy z systemów informacyjnych:


CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl
Baza PESEL
System ten umożliwia szybkie i sprawne uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.

OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych
System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl

E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS
Dzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.