Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Alicja Julke-KostrzewaKancelaria Komornicza nr V w Gdańsku ul. Kartuska 137/2 80-138 Gdańsk

Komornik przyjmuje interesantów w środy w godz.11.00-14.00
informacja telefoniczna codziennie w godz.10.00-14.00
e-mail : gdansk.julke-kostrzewa@komornik.pl

Witamy w kancelarii

home-img1
Uwaga!

Zgodnie z otrzymywanymi informacjami o osobie lub osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy iż tutejsza kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu ” Tablica.pl” ,”Allegro.pl” i innych portalach ogłoszeniowo-aukcyjnych .

Obwieszczenia tutejszej kancelarii dostępne są na stronie www.licytacje.komornik.pl
W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Sprawdź właściwość

home-img2
Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U.1964.43.296 – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

Art. 921. Właściwość rzeczowa komornika

§ 1. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona (…)

Art. 844. Właściwość miejscowa komornika

§ 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika (…)

.