Kancelaria

Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Komornik Sądowy Alicja Julke-Kostrzewa
Komornik sądowy w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa

Kancelaria Komornicza nr V w Gdańsku
ul. Kartuska 137/2 81-138 Gdańsk
tel.58/322-16-16

W sprawach pilnych: tel. +48 730 160 740 

informacja telefoniczna w poniedziałki, środy oraz piątki w godz. 10.00-14.00
e-mail: gdansk.julke-kostrzewa@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów w środy w godz.11.00-14.00
R-k bankowy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o/Gdańsk
80 1020 1811 0000 0702 0179 0864
Kancelaria zajmuje się wykonywaniem: - orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, - innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.