Licytacje

Licytacje ruchomości


Nabywający obowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena ruchomości przekroczyła 500zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 20 proc. wylicytowanej kwoty nie mniej jednak niż 500zł, Pozostała część ceny winna być uiszczona do godz. 12.00 dnia następnego. (art. 871 kpc)

.

Licytacje nieruchomości


Warunkiem przystąpienia do licytacji nieruchomości jest:
– posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
– wpłata w terminie i formie podanej w obwieszczeniu rękojmi w wysokości 10% ceny oszacowania.

Licytacje ruchomości i nieruchomości